Jízdní řády IDOS

Informační web, pomocí kterého zjistíte jízdní řády autobusů, vlaků, letadla a jízdní řády MHD. Časy odjezdů a příjezdů zjistíte vyplněním formuláře, který najdete pod jednotlivými jizdními řády.

Data a informace jsou čerpána z informačního systému jizdních řádů IDOS, což zaručuje přesné a spolehlivé informace.

Máte logické myšlení? Zkuste spolehlivý IQ test.

IDOS

IDOS je Informační Dopravní Systém o jízdních řádech. Účelem systému IDOS je poskytnout veřejnosti dopravní informace v podobě jízdních řádů. Data do systému IDOS poskytují jednotlivá města, kraje a dopravci.

O jízdních řádech

Podle § 54 Dopravního řádu drah vydává provozovatel dráhy pro potřebu cestujících vývěsný jízdní řád pro každou trať, jízdní řád dráhy a pro každou stanici a zastávku seznam "Příjezdy a odjezdy vlaků". Vývěsný jízdní řád a seznam "Příjezdy a odjezdy vlaků" včetně jejich oprav se zveřejňují nejméně 24 hodin před jejich platností, jízdní řád dráhy a jeho změny musí být zveřejněny nejméně 15 dnů před počátkem jejich platnosti. Vývěsný jízdní řád tratě, na kterém se stanice nachází, seznam "Příjezdy a odjezdy vlaků", musí být ve stanicích veřejně přístupné, platné a v použitelném stavu.
Zdroj: Wikipedie